Poradna Facebook
Rádce pro vaši zahradu

Zahrada je součástí přírody

Zahradu bychom měli brát jako součást přírody. A proto se snažit, aby i zahrada představovala prostředí v biologické rovnováze. Příroda sama má vynikající autoregulační schopnost a dokáže se vyrovnávat s nejrůznějšími výkyvy. Zásahy člověka do této autoregulace působí zpravidla negativně a tento přirozený proces narušují.

Chceme-li žít v souladu s přírodou a vytvořit si vlastní biozahradu, musíme zasahovat do koloběhu života co nejopatrněji a nejšetrněji, přihlížet k mnohostranným vztahům kulturních rostlin k ostatním druhům, vybírat je a pěstovat s přihlédnutím na jejich požadavky.

Zahrádkařit v souladu s přírodou, to je hlavní zásada biozahrady. Je to vlastně návrat ke starým osvědčeným metodám našich babiček a prababiček. Návrat k co nejpřirozenějšímu způsobu života. Předpokladem je umět využívat všech možných poznatků a lépe spolupracovat s přírodou. Používaný termín bio, přírodní nebo přirozená zahrada znamená zahrádkařit přirozeně, tedy podle přírody.

Především je třeba přihlížet k mnohostranným vztahům kulturních rostlin k ostatním druhům, rostliny je třeba vybírat a pěstovat je s ohledem na jejich požadavky na půdu, slunce, vzduch, vláhu i mikroklima zahrady. Nejvýraznějším projevem biometody je dosažení souladu vnějších a vnitřních podmínek pro růst, vývoj a plodnost rostlin.

Autor: Zuzana Pavelková

Skrýt