Poradna Facebook
Rádce pro vaši zahradu

Řez meruněk – nejvyšší čas!

Veškeré druhy peckovin je třeba řezat po sklizni, nejpozději na začátku září, v předjaří by, po větším zásahu, trpěly klejotokem.
Meruňky plodí na dlouhých i krátkých jednoletých výhonech. Ovšem koruny meruněk se s přibývajícími roky rády zahušťují, proto je dobré je prosvětlit. Starší obrost se seřízne v nižším rozvětvení na mladší obrost. Odstraní se všechny větve, které se kříží, nebo rostou dovnitř koruny. Veškeré větší rány je nutné ošetřit štěpařským voskem.

Skrýt