pole, remízky
Poradna Facebook
Rádce pro vaši zahradu

Na myši a hraboše zavolejte sýčka!

 

Úroda hrabošů a i myší je letos opět velká. Na to, jak si s nimi poradit, jsou dvě metody: trávit anebo lepší, využívat malých pomocníků. Anebo i pomocníků větších. Ani není třeba je volat, přijdou či přiletí sami.

Ornitologové informují, že po úspěšné hnízdní sezóně se díky hrabošům, ano, v tomto případě opravdu díky, u nás zvýšily počty sýčků. Normálně mívají v hnízdě tři až pět vajíček, letos to bylo často šest, a někdy i sedm. Mláďat se tedy vylíhlo letos o třetinu více. Současný počet hnízdících párů už dosáhl stovky. Ale pozor, pro sýčky, podobně jako pro jiné mladé ptáky, jsou nebezpečné nezakryté vodní nádrže, napajedla, kde se mohou utopit.

Hraboše ale loví i celá řada dravců, nejvíce asi poštolky. Ale na sklizených polích lze na takovém hektaru spatřit i více než deset myšařících volavek. A o náletech čápů již informovala i média.

Ovšem nemělo by se zapomínat na šelmy, jako jsou lišky a jiní predátoři. Pokud budou v krajině častější remízky a meze, a zmenší se obdělávané celky, jak navrhuje například Asociace soukromého zemědělství, je naděje, že si příroda dokáže pomoci sama. Právě v mezích a křoviskách okolo polí totiž všichni ti nepřátelé hrabošů a myší žijí a hnízdí.

A to často probírané trávení hrabošů? O tom snad škoda slov. Trávit hraboše plošně přírodě škodí. Všestranně, a nemálo. Jsou doloženy případy, kdy byli otráveni nejen predátoři, tedy různí dravci, ať už ptáci, nebo lišky, ale třeba i zajíci. Efekt tedy nevalný, a hlavně smutný.

Autor: Josef Duben

Skrýt