kořeny mykorhiza
Poradna Facebook
Rádce pro vaši zahradu

MYKORHIZA

 

Mykorhiza je mutualistický, tedy oboustranně prospěšný vztah, přesněji řečeno symbiotické soužití mykorhitických hub s kořeny vyšších rostlin.

Nejčastější jsou dva typy mykorhizy, endomykorhiza, při níž houbová vlákna pronikají do kořenových buněk, a ektomykorhiza, kdy vlákna zůstávají jen v mezibuněčném prostoru.

Význam mykorhizy byl dlouho podceňován, ale ukázalo se, že 70 – 90 % všech rostlin je mykorhizních. Ovšem ne všechny rostliny žijí v prostředí houbám příznivém, kde mají šanci se s podhoubím mykorhitických hub potkat. Těm je potřeba pomoci a mykorhitické houby jim dodávat, a to například organickými hnojivy, která obsahují nejen užitečné mikroorganismy, ale také spory symbiotických hub, které napomáhají mykorhize.

Podhoubí mykorhitických hub kladně ovlivňuje růst a zdraví rostlin, obklopuje totiž kořenový bal rostliny a tím několikanásobně zvětšuje jeho povrch. A pokud podhoubí narazí v půdě na vodu nebo živiny, které samo nepotřebuje, odvádí je systémem vláken přímo k rostlině. Rostliny tak získávají více vody i živin a lépe rostou. Navíc se tak zvyšuje jejich odolnost vůči suchu i nepříznivým půdním podmínkám.

Na této symbióze vydělávají i mykorhitické houby, získávají od rostliny produkty fotosyntézy, které si samy nedovedou vyrábět, protože postrádají chlorofyl.

Autor: Zuzana Pavelková

Skrýt