hnojivo organické
Poradna Facebook
Rádce pro vaši zahradu

HNOJIVA ORGANICKÁ A ANORGANICKÁ

 

Hnojiva anorganická, zvaná též průmyslová, jsou koncentrované soli různých prvků, vápníku, draslíku, dusíku, fosforu (Ca, K, N, P) apod. Jsou dobře rozpustná ve vodě, někdy až moc, takže je prudké deště mohou splavit do podzemních vod dřív, než si z nich rostliny vezmou živiny. Navíc při aplikaci hrozí přehnojení. Nejhorší dopad má přehnojení dusíkem, které snižuje odolnost rostlin, a při vysoké koncentraci roztoku může dokonce docházet k hnědnutí či zasychání rostlin. To bývá patrné zejména na trávníku, kdy v lepším případě vznikne trávník dvoubarevný, v horším pak může dojít až k popálení a zhnědnutí. Průmyslová hnojiva je nutno dávkovat velmi opatrně a přesně.

Organické hnojivo je vlastně to, co planě rostoucí rostliny získávají z biologického odpadu rozkládaného pomocí půdních mikroorganismů, avšak pěstovaným vyšlechtěným rostlinám je ho třeba dodávat. Organické hnojivo obsahuje půdní mikroelementy a stopové prvky, které zlepšují kvalitu a strukturu půdy a podporují činnost půdních mikroorganismů. V podstatě napodobuje koloběh živin v přírodě. Nespotřebované živiny zůstávají v půdě vázané, jsou rostlinám dlouhodobě k dispozici, a proto není třeba hnojit příliš často. Použitím organických hnojiv se zlepšuje úrodnost půdy a vitalita rostlin.
Letošní novinkou firmy Gardena jsou plná organická hnojiva vyrobená pouze z organických látek rostlinného i živočišného původu. Právě tato hnojiva podporují koloběh organických látek v půdě. Navíc obsahují komplex mykorhizních hub, které žijí v symbióze s rostlinami. Vzájemně se tedy podporují.

Autor: Zuzana Pavelková

Skrýt