Ferramol
Poradna Facebook
Rádce pro vaši zahradu

CO JE CO…

Při péči o zahradu je dobré si včas ujasnit, jaké prostředky či přípravky budou potřeba, a jaké se na co hodí. Případný omyl, tedy záměna, může mít nepříjemné následky.

Často se používá termín pesticidy. Co si ovšem pod ním představit?
Pesticidy, to je souhrnný název pro přípravky na ochranu rostlin a biocidy.
Definice zní – pesticid je přípravek, který je určen k tlumení chorob rostlin, k hubení plevelů a živočišných škůdců, ale i k ochraně rostlin, skladových zásob, technických produktů, bytů, domů, výrobních závodů nebo i zvířat a člověka. Vypadá to složitě, ale složité to není.

Pesticidy se používají, když je třeba se zbavit nějakého škůdce, případně nežádoucí vegetace.
Přípravky na ochranu rostlin se dělí do skupin, podle toho, na co se používají. Patří sem insekticidy, fungicidy, moluskocidy, herbicidy apod.

Biocidy jsou zejména dezinfekční a konzervační prostředky, repelenty a insekticidy.
Takže insekticidy se dají najít v obou skupinách, ale pozor nezaměňovat. Pokud by se biocidním insekticidem postříkaly rostliny, zahynuly by i ony, nejen škůdci.

Autor: Zuzana Pavelková

Skrýt